Jakiś czas temu uznałem, że nie ma lepszej rekomendacji dla sprzętu fotograficznego niż efekty pracy wykonanej przy jego użyciu.  Dlatego dodałem dział, mający na celu pokazać Wam, gdzie dziś leżą granice możliwości X-ów,  żebyście mogli śmiało je przekraczać. Na poniższej stronie możecie znaleźć sylwetki Polskich fotografów pracujących aparatami Fujifilm wraz z opisem używanego przez nich sprzętu, notą biograficzną oraz linkami do porfolio. Ostatni rok obserwacji grupy Fuji pozwolił mi na wytypowanie pierwszej grupy, fotografów, których zdjęcia wywarły na mnie duże wrażenie. Dział będzie systematycznie poszerzany o nowe osoby oraz w miarę możliwości o wywiady z nimi.